VAT Consult специализира вече над петнадесет години в услугата по подготовка на документи за възстановяване на ДДС от ЕС.

Компанията разполага с високо квалифициран, добре обучен екип, който извършва бърза обработка и подаване на документи към съответнни данъчни институции.

VAT Consult разполага с актуална информация за промени в закона за ДДС в ЕС. През изминалото време на неспирен труд, ние показахме на нашите клиенти, професионализъм, коректно отношение и креативност в разработването и усъвършенстването на нашите услуги.